Darmowa wysyłka od 149 zł! (Kurier, Paczkomaty InPost) Sprawdź status zamówienia 71 343 78 85 biuro@ideashirt.pl

Produkty

Brak wyników

Tagi

Brak wyników

Kategorie

Brak wyników

Odstąpienie od umowy w Ideashirt.pl - jak anulować zamówienie?

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni, bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny. Okres ten liczony jest od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy, że poinformują Państwo naszą firmę o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie, na przykład pisemne wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia od umowy, zobowiązujemy się zwrócić Państwu wszelkie dokonane przez Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonywany będzie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyli Państwo w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym razie nie poniosą Państwo żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam produktu nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo zamówienie przed upływem 14-dniowego okresu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Ideashirt.pl, Szkolna 11, 59-900 Łagów, biuro@ideashirt.pl, Telefon: 48 71 343 78 85) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku spełnienia warunków odstąpienia od umowy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Ideashirt.pl, Szkolna 11, 59-900 Łagów, niezwłocznie, to jest nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkty przed upływem terminu 14 dni. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieroz- łącznie połączone z innymi rzeczami.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Yax Interactive Mateusz Piwnicki, Traugutta 135, 50-419 Wrocław , biuro@ideashirt.pl , Telefon: 48 71 343 78 85

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

pokaż koszyk
0produkt w koszyku
0PLNłącznie
0%rabatu
złóż zamówienie
Zamów jeszcze 5 produkt i otrzymaj 5% rabatu!
wsparcie