PROMOCJA Z OKAZJI DNIA KOBIET KOD❤️KOBIETY15❤️ TO 15% ZNIŻKI NA CAŁY ASORTYMENT
Darmowa wysyłka od 149 zł! (Kurier InPost) Sprawdź status zamówienia 71 343 78 85 biuro@ideashirt.pl

Produkty

Brak wyników

Tagi

Brak wyników

Kategorie

Brak wyników

Regulamin dla partnerów IdeaShirt.pl, aby wszystko było jasne.

Regulamin programu partnerskiego IdeaShirt „Zarabiaj z nami - załóż swój sklep z koszulkami”

Na wstepię przedstawiamy jak założyć swój sklep internetowy na IdeaShirt.pl, gdzie każdy może sprzedawać swoje t-shirt z nadrukiem, koszulki z napisem, poduszki z własnym nadrukiem oraz inne produkty z oferty IdeaShirt.pl . 

 

§1 Postanowienia ogólne

Program partnerski IdeaShirt „Zarabiaj z nami- załóż swój sklep z koszulkami” jest integralnym elementem sklepu internetowego www.ideashirt.pl, zwanym dalej „ Program Partnerski”.
Przedmiotem Programu Partnerskiego jest współpraca pomiędzy dostawcą produktów i  usług, którym jest firma Yax interactive Mateusz Piwnicki, reprezentowanego przez Mateusza Piwnickiego, zwanego dalej „Dostawca”, a użytkownikiem sklepu internetowego www.ideashirt.pl , który za pomocą narzędzi zawartych w Programie Partnerskim zakłada własną platformę sprzedażową na subdomenie ideashirt.pl, zwanego dalej „Sprzedawcą”.
Sprzedawcą może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna. 
Wszystkie wymienione w umowie ceny są cenami brutto, do których został doliczony należny podatek.

§2 Zawarcie umowy

Sprzedawca zakładając platformę sprzedażową wnioskuje do Dostawcy o zawarcie umowy o współpracy. Dostawca poprzez akceptacje platformy sprzedażowej i udostępnienie jej na subdomenie, potwierdza wniosek Sprzedawcy i umowa od tego momentu zostaje uznana za zawartą. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez dezaktywację sklepu ze strony Dostawcy bez obowiązku informowania o tym Sprzedawcy oraz pisemny wniosek ze strony Sprzedawcy, przesłany za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. IdeaShirt ma trzy dni robocze na ustosunkowanie się do wniosku Sprzedawcy, wykonywanego również poprzez dezaktywację sklepu.


§3. Przedmiot umowy

Celem współpracy opartej o Program Partnerski jest działalność zarobkowa polegająca na sprzedaży wysyłkowej poprzez platformę sprzedażową Sprzedawcy opartej o subdomenę ideashirt.pl produktów  sklepu www.ideashirt.pl z nadrukami zaprojektowanymi przez Sprzedawcę, które są wykonywane i wysyłane do klienta tylko i wyłącznie przez Dostawcę.

Platforma sprzedażowa umieszczona na subdomenie ideashirt.pl stanowi odrębną stronę internetową, która jest tworzona  i prowadzona przez Sprzedawcę, a wszelkie jej elementy, których właścicielem jest Dostawca, są udostępniane na okres obowiązywania umowy.

Współpraca polega na udostępnieniu poprzez Dostawcę narzędzi, za pomocą których Sprzedawca zakłada platformę sprzedażową. Następnie na produktach dostępnych w sklepie www.ideashirt.pl Sprzedawca umieszcza wzory nadruków, które następnie oferuje na platformie sprzedażowej jako integralny produkt. Sprzedaż odbywa się za pomocą sieci Internet i klientem może być każda osoba fizyczna lub prawna.

Sprzedawca oferuje na platformie sprzedażowej produkty i usługi, które może nabywać jedynie u Dostawcy po dowolnych cenach ustalonych według własnego uznania. W przypadku sprzedaży produktów, których dostawcą jest inny oferent niż YAX Interactive Mateusz Piwnicki, stanowi to powód do wypowiedzenia umowy ze strony Dostawcy.

Dostawca zobowiązuje się dostarczania klientom Sprzedawcy produktów i usług na takich samych zasadach jak w sklepie internetowym www.ideashirt.pl z tą różnicą, że cena dla Sprzedawcy nie może być wyższa niż 90% na dany produkt lub usługę w sklepie internetowym www.ideashirt.pl.  

Sprzedawca do ceny zakupu u Dostawcy dolicza swoją prowizję, która ustala wg własnego uznania. Suma ceny zakupu u Dostawcy i prowizji Sprzedawcy jest ceną, po której Sprzedawca oferuje produkty i usługi na swojej platformie sprzedażowej.

Sprzedawca może na swojej platformie sprzedażowej umieścić nielimitowaną ilośc wzorów przyporządkowując ją do określonej liczby produktów. Umieszczając wzory na platformie sprzedażowej Sprzedawca oświadcza, że nie narusza niczyich praw autorskich oraz jest świadom odpowiedzialności za zamieszczane treści wobec osób trzecich.

Dostawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań do weryfikacji treści zamieszczanych na platformach sprzedażowych jednak zarazem oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Sprzedawców treści i wzory nadruków.
W momencie zakupu danego produktu lub usługi poprzez klienta na platformie sprzedażowej, czyli złożenie zamówienia oraz zaksięgowanie płatności, Sprzedawca i Dostawca są niezwłocznie o tym informowani poprzez otrzymanie automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail na adres e-mail ustalony przez każdą ze stron.

Po otrzymaniu wiadomości e-mail Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do realizacji zlecenia, informując o tym poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy o zmianie statusu zamówienia z „Oczekujące” na „W trakcie realizacji”.
Na platformie sprzedażowej jako podmiot odpowiedzialny umieszczony jest Sprzedawca i on jest odpowiedzialny za obsługę klienta, promocję i reklamę oraz zarządzanie sprzedażą.

§4 Płatności i rozliczanie współpracy

Stroną dokonującą płatności pokrywającą cenę zakupu produktów i usług u Dostawcy oraz prowizję Sprzedawcy jest klient platformy sprzedażowej, który dokonuje płatności on-line na konto Dostawcy.

Dostawca nalicza ogólny przychód ze sprzedaży produktów i usług na platformie sprzedażowej i wypłaca różnicę powstałą po odjęciu ceny wyprodukowania i dostarczenia zamówienia do klienta, zwaną dalej Zyskiem Sprzedawcy.

Dostawca wystawia rachunek klientowi na całość dokonanego zakupu na platformie sprzedażowej sprzedawcy.

Dostawca wypłaca Zysk Sprzedawcy na podstawie rachunku lub faktury wystawianej Dostawcy bezpośrednio przez Sprzedawcę, którego kwota nie może być mniejsza niż 20 zł.

§5 Reklamacje i zwroty

Wszelkie reklamacje ze strony klienta są kierowane bezpośrednio do Sprzedawcy, który następnie może zwrócić się do Dostawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego za produkty i usługi z roszczeniem o zwrot kosztów poniesionych przez klienta lub wymiany produktu na nowy. Sprzedawca może skierować klienta z reklamacją również bezpośrednio do Dostawcy. 

Wszelkie zwroty ze strony klienta są kierowane do Sprzedawcy i nie stanowią podstaw do roszczenia o zwrot kosztów przez Dostawcę. Towar zwrócony prze klienta jest własnością Sprzedawcy i nie podlega możliwości zwrotu do Dostawcy.

Wszelkie kwestie nieuregulowane poprzez  powyższy regułami są regulowane poprzez wewnętrzny regulamin sklepu www.ideashirt.pl i kodeks cywilny.

Wszelkie informacje na temat nowych sklepów w kreatorze koszulek Ideashirt.pl znajduje się w zakładce Aktualności

Poduszki z własnym nadrukiem, kubki ze spersonalizowanym nadrukiem, torby z własnym nadrukiem.

Ogólne zasady:

Zasady zwrotów i reklamacji mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i konkretnego sklepu. Poniżej przedstawiam ogólne zasady, które często stosuje się w przypadku zwrotów i reklamacji, jednak zawsze warto sprawdzić konkretne warunki danego sprzedawcy lub platformy handlowej:

Zwroty:

 1. Termin na zwrot: Konsument zazwyczaj ma określony czas (często 14 dni) na złożenie oświadczenia o zwrocie towaru bez podawania przyczyny. Termin ten liczony jest od daty otrzymania produktu.

 2. Forma oświadczenia: Oświadczenie o zwrocie towaru może być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej. Niektóre sklepy umożliwiają złożenie takiego oświadczenia za pośrednictwem swojej strony internetowej.

 3. Stan produktu: Zwrot może być przyjęty tylko wtedy, gdy produkt jest w stanie niezmienionym, o ile nie jest to konieczne do sprawdzenia jego cech, właściwości i funkcjonowania.

 4. Koszty zwrotu: Koszty zwrotu towaru zazwyczaj ponosi konsument, chyba że sprzedawca zadeklaruje inaczej.

 5. Zwrot środków: Jeżeli zwrot zostanie zrealizowany, sprzedawca zobowiązany jest do zwrócenia konsumentowi wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostawy, w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o zwrocie.

Reklamacje:

 1. Termin na zgłoszenie reklamacji: Konsument powinien zgłosić reklamację w terminie, który jest zazwyczaj określony w regulaminie sklepu. Termin ten może wynosić od kilku dni do kilku miesięcy, w zależności od charakteru produktu.

 2. Forma zgłoszenia: Reklamację zazwyczaj należy zgłosić w formie pisemnej, choć niektóre sklepy dopuszczają także zgłaszanie reklamacji drogą elektroniczną.

 3. Przyczyny reklamacji: Konsument może złożyć reklamację z powodu wad fizycznych towaru, niespełnienia określonych cech lub innych nieprawidłowości wynikających z umowy sprzedaży.

 4. Rozpatrzenie reklamacji: Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w określonym czasie (najczęściej 14 dni), liczonym od daty zgłoszenia reklamacji.

 5. Odpowiedź na reklamację: Sprzedawca zobowiązany jest udzielić konsumentowi odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, informując o decyzji podjętej w sprawie reklamacji.

 6. Gwarancja: Niektóre produkty są objęte gwarancją, która obejmuje określony okres czasu i warunki naprawy lub wymiany produktu w przypadku ustalenia wad fabrycznych.

Warto zaznaczyć, że szczegółowe zasady zwrotów i reklamacji mogą różnić się w zależności od prawa konkretnego kraju oraz polityki danego sklepu. Klienci powinni zawsze zapoznawać się z regulaminem sklepu i przepisami prawnymi obowiązującymi w danym regionie przed dokonaniem zakupów.

 

pokaż koszyk
0produkt w koszyku
0PLNłącznie
0%rabatu
złóż zamówienie
Zamów jeszcze 5 produkt i otrzymaj 5% rabatu!

Metody płatności

wsparcie